Stránky

443 002 Bílina 7 – P revír

Severočeský územní svaz – Pstruhové revíry

Uživatel revíru:Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením:MO Most
Délka:15,0 km
Rozloha:4,00 ha

popis revíru

1.Černický potok
od soutoku s Jiřetínským potokem až po vyústění z lesa, včetně dřevařského rybníka v Nové Vsi a dvou propadlin po těžbě v lese u Černic.
GPS Z: 50°33’54.195″N, 13°33’25.473″E, K: 50°34’3.194″N, 13°31’3.619″E
2.Jiřetínský potok
od vtoku do nádrže CHEZA k mostu bývalé trati SHD v Horním Jiřetíně a od silničního mostu u restaurace Pod lesem v Horním Jiřetíně po třetí silniční most nad touto obcí.
GPS Z: 50°33’20.942″N, 13°34’57.666″E, K: 50°34’22.509″N, 13°32’54.217″E
3.Loupnice
10 m od vtoku do propadliny Vítěz až po těleso hráze Janovské přehrady.
GPS Z: 50°34’17.8″N, 13°33’30.929″E, K: 50°36’37.902″N, 13°33’30.058″E
4.Bílý potok
celý potok je chovný, včetně přítoků.

Přítoky a ostatní části potoků jsou chovné – lov ryb zakázán!
Lov ryb s použitím kulového plovátka povolen. 

Stránky

Mimopstruhové revíry MO Most

441 005 – Bílina 6

uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením MO Most
Délka: 20 km
Rozloha: 200 ha

popis revíru

GPS Začátek: 50°30’35.761″N, 13°41’41.317″E, Konec: 50°32’52.254″N, 13°35’30.845″E Přítok Labe. Od ústí potoka Srpina (Lužice) v Českých Zlatníkách ř. km 45,8 až k zatrubnění u MVE (Povodí Ohře, s. p.) v ř. km 61,7 (GPS Začátek: 50°30’35.761″N, 13°41’41.317″E, Konec: 50°31’20.113″N, 13°32’7.923″E). Do revíru patří potok Srpina od soutoku s Bílinou v Českých Zlatníkách až k pramenům. Ostatní přítoky jsou chovné a do revíru nepatří.

č.název a polohav k.ú.rozlohafoto
0.Bílina (hlavní tok)   
2.Benedikt (GPS 50°35’33.412″N, 13°37’10.969″E) a 50°29’37.324″N, 13°40’10.145″EVtelno 3,9 hafoto
7.Coubalák (GPS 50°35’12.919″N, 13°38’1.954″E)Louka u Litvínova 2,1 hafoto
8.Černice (GPS 50°33’55.007″N, 13°32’9.223″E)Horní Jiřetín11,7 hafoto
9.Nové vody Jiřetín (GPS 50°33’43.535″N, 13°34’21.331″E)
II-Farského (GPS 50°33’24.713″N, 13°34’23.094″E)
III-OM (GPS 50°33’53.636″N, 13°32’54.241″E)
Horní Jiřetín42,5 ha
 9,5 ha
 0,6 ha
foto
foto
foto
11.Havraňské rybníky 1, 2, 3, 5 (GPS 50°27’3.129″N, 13°36’2.692″E)Havraň 9,5 hafoto
12.Kačák (GPS 50°31’47.245″N, 13°34’41.363″E)Most-Komořany 1,6 ha 
14.Lužice 2 (GPS 50°29’36.805″N, 13°44’35.094″E)Lužice 2,4 hafoto
16.Lužice II – přehrada (GPS 50°29’23.701″N, 13°46’48.324″E)Lužice 3,0 hafoto
17.Čepirohy (GPS 50°28’36.955″N, 13°37’20.28″E)Most-Čepirohy 5,6 hafoto
18.Obecní rybník (GPS 50°27’55.644″N, 13°43’25.429″E)Bečov-Zaječice 7,3 ha 
23.Nejedlý II (u vojáků) (GPS 50°32’51.55″N, 13°35’29.44″E) 1,4 ha 
24.Patokryje (GPS 50°30’5.938″N, 13°42’20.073″E)Most-Patokryje 1,8 hafoto
26.Pod osadou (GPS 50°36’20.985″N, 13°37’46.196″E)Litvínov 1,1 hafoto
28.Pod lesíkem (GPS 50°34’23.102″N, 13°36’40.091″E)Litvínov-Záluží 2,2 hafoto
29.Rudý sever (GPS 50°35’23.246″N, 13°34’49.595″E)Litvínov-Hamr 3,2 hafoto
32.Šedák I (GPS 50°35’36.78″N, 13°35’8.936″E)Litvínov-Hamr 1,0 hafoto
34.U pily II
II.(GPS 50°33’54.692″N, 13°39’25.055″E)
zrušeno (IV.)
Mar. Radčice 11,8 hafoto
35.Matylda (GPS 50°31’37.766″N, 13°36’36.604″E)Most-Souš39,7 hafoto
36.Výsypka Kopisty I., II., III.Souš 2,2 ha 
37.Výsypka Janov I, II (GPS 50°34’47.61″N, 13°34’12.96″E)Litvínov-Janov3,2 ha 
38.Vítěz (GPS 50°34’13.776″N, 13°33’30.162″E)Horní Jiřetín 4,1 hafoto
39.Loupnice (GPS 50°34’44.214″N, 13°33’48.136″E)Litvínov-Janov 1,5 hafoto
40.Braňany pískovna (GPS 50°32’9.373″N, 13°41’6.119″E)Braňany16,7 hafoto
41.Obecní rybník a přilehlé propadliny (GPS 50°34’36.054″N, 13°40’14.521″E)Mar. Radčice 8,6 hafoto

Další MP revíry MO Most s vlastním číslem

441 110U kostelaMost1,8 hafoto
441 114OprámLom u Mostu1,1 hafoto
441 115Nová voda ChudeřínChudeřín3,5 hafoto
441 116Šedák IIChudeřín0,2 hafoto
441 136ŠkvárovnaErvěnice7 ha 
441 137Myslivecký rybníkLišnice2 ha 

Dodatky k revíru Bílina 6:

Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.

Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody. Při ulovení sumce velkého dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto rybu nevracet do revíru. Zákaz rozdělávání ohňů a stanování mimo místa k tomu určená. Zákaz poškozování příbřežních dřevin a další vegetace (Zákon o ochraně přírody č 114/1992 Sb.) – při porušení bude Rybářská stráž postupovat obzvláště přísně. Příjezd motorovými vozidly k vodě je povolen pouze po vyznačených cestách a jejich parkování je možné jen na určených místech. Není povoleno parkování na travních plochách. Zákaz jakékoli manipulace s informačními cedulemi (označení revíru, parkování…).

č. 2 Benedikt – V období od 1. 6. do 31. 8. je rybolov zakázán v části nádrže dle Provozního řádu TSmM, a. s. Provozní řád je umístěn na informačních tabulích u nádrže a všichni lovící jsou povinni se jím řídit.

č. 9 Nové vody Jiřetín I – Lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem nebo jakýmkoli motorem.

č. 11 Havraňské rybníky – Zákaz lovu ryb u rybníka č. 3 (počítá se od hlavní silnice dozadu) z hráze, která prochází středem rybníka z důvodu obecného zájmu – ochrany hnízdění ptactva.

č. 34 U Pily II – Zákaz lovu ryb z hráze (komunikace) mezi druhou a třetí nádrží, z důvodu vyjmutí třetí nádrže z rybářského revíru (poloha třetí nádrže – zákaz rybolovu – GPS 50°33’54.285″N, 13°40’1.514″E). Lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem jakýmkoli motorem.

č. 35 Matylda – Zákaz lovu ryb od výpusti (vnitřní hrana) do vzdálenosti 50 m na každou stranu čelně k autodromu, zákaz vstupu na zařízení výpusti. V období od 1. 6. do 31. 8. je rybolov zakázán v části nádrže dle Provozního řádu TSmM, a. s. Provozní řád je umístěn na informačních tabulích u nádrže a všichni lovící jsou povinni se jim řídit.

Pro příjezd automobilů k nádrži nesmí být používána obslužná komunikace – mimo členy rybářské stráže. Parkování je povoleno pouze na místech vymezených majitelem nádrže, tj. na cestě od zastávky autobusu ZTS Vrbenský po celé trase bývalé silnice až k bývalému železničnímu přejezdu do Souše (souběžně s hlavní silnicí), dále na příjezdové silnici u výpusti a případně dalších místech k parkování dodatečně určených majitelem nádrže. Je zakázáno parkovat v místech výsadby zeleně. 

Všichni držitelé platné povolenky k lovu ryb, lovící na propadlinách revíru, jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení o vstupu na poddolovaná území. Detailní informace jsou k dispozici na sekretariátu ČRS MO Most. Přístup na pozemky, cesty a břehy vodních nádrží je na vlastní nebezpečí.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu
(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. Tyčové bójky jsou při lovu ryb na mimosptruhových revírech povoleny.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným „sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.
Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu – může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Stránky

Mládež

Mládež

Rybářské oddíly a kroužky

Protože děti a mládež jsou jednou z nejdůležitějších součástí naší budoucnosti, funguje na Mostecku hned několik rybářských kroužků, které spadají pod naší organizaci. Krom Mostu a Litvínova máme rybářské oddíly a kroužky i v menších obcích, aby zájemci o rybaření z řad dětí nemuseli nikam daleko dojíždět. Rybářské kroužky naleznete například i v Lomu, Meziboří, Louce u Litvínova, Korozlukách, nebo Vysokém Březně.


V rámci rybářských kroužků si děti osvojí znalosti ryb, rybářských pravidel a dovedností, což završí zkouškou a získáním rybářského lístku. Dále se naučí lovit ryby pod dozorem zkušených rybářů a poměří síly s vrstevníky na mnoha soutěžích a závodech jak v lovu ryb, tak rybolovné technice a rybářských znalostech.


Vedoucí komise mládeže a místopředseda MO: p.Weitz Petr
Tel. 777 910 514

 

Most – rybářský oddíl při 11.ZŠ

16. 4. 2014

Schůzky oddílu jsou každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hod. v učebně IVT pavilon E1 (první patro)

Vedoucí oddílu: Ing. Vladimír Novotný, Milan Mičunovič

E-mail: novotny@11zsmost.cz

Web: http://www.11zsmost.cz/cz/soucasti-skoly/zajmove-utvary/rybarsky-krouzek/

Kroužek je zaměřen na přípravu dětí pro získání rybářského lístku, chytání, poznávání a zacházení s rybami a vytvoření vztahu k přírodě a ekologii. V kroužku jsou vítáni všichni kluci a holky, kteří mají zájem se něco nového naučit a chodit do přírody.Celý příspěvek | Rubrika:Mládež

Most – Rybářský oddíl při 7. ZŠ

16. 4. 2014

Vedoucí oddílu: Jelínek Jiří, Radomír Krejčík

Tel.: 606 165 830, 724 178 593

E-mail: jjirik1@seznam.cz

Web: www.rybarskyoddilmost.estranky.czCelý příspěvek | Rubrika:Mládež

Litvínov – rybářský kroužek při DS Čtyřlístek

15. 4. 2014

Adresa: Tylova 2084, Litvínov (bývalá školka pod lesem)

Vedoucí oddílu: Petr Weitz, Petr Merhaut

E-mail: dsctyrlisteklitvinov@seznam.cz

Web: http://www.dsctyrlisteklitvinov.estranky.cz/

Rybářský kroužek pro zájemce o rybaření z Litvínova a okolí. Příprava na zkoušky k získání rybářského lístku, nauka rybářských dovedností, příprava na závody a možnost účastnit se rybářských závodů.Celý příspěvek | Rubrika:Mládež

Meziboří – rybářský kroužek

14. 4. 2014

Vedoucí oddílu: Zdeněk Řehák

Tel: 728 937 447Celý příspěvek | Rubrika:Mládež

Louka u Litvínova

13. 4. 2014

Vedoucí oddílu: Kundrt

Tel: 737 143 065Celý příspěvek | Rubrika:Mládež

Lom – rybářský kroužek

13. 4. 2014

Vedoucí oddílu: Radek Vorel

Tel: 736 600 037Celý příspěvek | Rubrika:Mládež

Korozluky – rybářský kroužek

13. 4. 2014

Vedoucí oddílu: Pavel Augusta

Tel: 602 136 770