Čerpání dotací

OP rybářství
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000725
Název projektu: ČRS MO Most – modernizace
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je modernizace oplocení a nákup vybraného vybavení – kádí. Veškeré vybavení bude využíváno v rybničním hospodářství žadatele i po době udržitelnosti.