Aktuality

Hledáme správce kempu Vadkovice

2. 8. 2021

ČRS, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, 434 01 Most, IČ: 00482722 vyhlašuje výběrové řízení na správce kempu MO ve Vadkovicích.

Hledáme šikovného a spolehlivého celoročního správce s ubytováním v rekreačním zařízení MO ve Vadkovicích. Nástup: od 1.11.2021

Náplň práce:
technická správa rekreačního zařízení
údržba zeleně v rekreačním zařízení
drobná údržba v areálu kempu
úklid sociálního zařízení
administrativa spojená s ubytováním nájemníků a vybíráním poplatků za služby (hmotná odpovědnost)
zajišťování svozu komunálních odpadů a kalů

Požadujeme
věk min. 18 let, čistý trestní rejstřík
řidičský průkaz skupiny B
průkaz obsluhy křovinořezu (možno doškolit)
spolehlivost, zodpovědnost (finanční prostředky)
ochotu pracovat
zručnost, pečlivost
dobrá pracovní morálka
slušné a důstojné vystupování a reprezentace ČRS MO Most

Nabízíme
dohoda o provedení práce nebo na ŽL
mzda 9.900,-Kč měsíčně
ubytování v kempu
férové jednání
spolehlivost

Přihláška zájemce na pozici správce rekreačního zařízení MO musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
telefon, e-mail
datum a podpis.

K přihlášce musí být přiloženy následující doklady:
Stručný životopis 
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
     1. poštou na adresu Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, 43401 Most, IČ: 00482722, nebo emailem na adresu rybari.most@seznam.cz, nejpozději do 13.09.2021 do 15:00 hod.
     2. osobně na sekretariát Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, Most, IČ: 00482722, nejpozději do 13.09.2021 do 15:00 hod.

Tags:

Sdílej článek

Permalink: