Aktuality

Hledáme správce kempu Vadkovice

2. 8. 2021

ČRS, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, 434 01 Most, IČ: 00482722 vyhlašuje výběrové řízení na správce kempu MO ve Vadkovicích.

Hledáme šikovného a spolehlivého celoročního správce s ubytováním v rekreačním zařízení MO ve Vadkovicích. Nástup: od 1.11.2021

Náplň práce:
technická správa rekreačního zařízení
údržba zeleně v rekreačním zařízení
drobná údržba v areálu kempu
úklid sociálního zařízení
administrativa spojená s ubytováním nájemníků a vybíráním poplatků za služby (hmotná odpovědnost)
zajišťování svozu komunálních odpadů a kalů

Požadujeme
věk min. 18 let, čistý trestní rejstřík
řidičský průkaz skupiny B
průkaz obsluhy křovinořezu (možno doškolit)
spolehlivost, zodpovědnost (finanční prostředky)
ochotu pracovat
zručnost, pečlivost
dobrá pracovní morálka
slušné a důstojné vystupování a reprezentace ČRS MO Most

Nabízíme
dohoda o provedení práce nebo na ŽL
mzda 9.900,-Kč měsíčně
ubytování v kempu
férové jednání
spolehlivost

Přihláška zájemce na pozici správce rekreačního zařízení MO musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
telefon, e-mail
datum a podpis.

K přihlášce musí být přiloženy následující doklady:
Stručný životopis 
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
     1. poštou na adresu Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, 43401 Most, IČ: 00482722, nebo emailem na adresu rybari.most@seznam.cz, nejpozději do 13.09.2021 do 15:00 hod.
     2. osobně na sekretariát Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, Most, IČ: 00482722, nejpozději do 13.09.2021 do 15:00 hod.

Aktuality

Pravidla výdeje povolenek

Vážení rybáři,

na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020; klíčové jsou:

1. Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.

2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).

3. Je nutné řídit frontu čekajících členů, a to jak uvnitř, tak před výdejnou. Viditelně vyznačte prostor pro čekání, ideální je umístění značek pro minimální rozestupy mezi členy (minimální rozestupy 2 metry).

4. Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení,

5. Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

6. Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

7. Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Děkujeme všem členům za důsledné dodržování pravidel!

Výbor ČRS z.s., MO MostCelý příspěvek | Rubrika:Aktuality

Úprava období a denního časového rozmezí pro lov ryb v nádrži Matylda

2. 12. 2020

Úprava období a denního časového rozmezí pro lov ryb v nádrži Matylda, revír č. 441 005 Bílina 6 pro rok 2021

(podle Opatření obecné povahy Magistrátu města Mostu)

– 1. část (východní), tj. vyhrazená zejména pro koupání a plavání: lov ryb zakázán v období od 15. května do 15. září; v době od 16. září do 14. května bude lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben, květen od 1. do 14. 5. a září od 16. do 30. 9. 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00).

– 2. část (střední), tj. vyhrazená pro vodní sporty specifikované v OOP: lov ryb v období od 1. května do 30. září povolen jen v době od 04:00 do 08:00 a od 21:00 do 24:00; v době od 1. října do 30. dubna lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00),

– 3. část (západní), tj. vyhrazená pro vodní sporty specifikované v OOP: lov ryb v období od 1. května do 30. září povolen jen v době od 04:00 do 08:00 a od 18:00 do 24:00; v době od 1. října do 30. dubna lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00).

Poznámka: obrázek s vyznačením částí nádrže (oddělení žlutými bójemi)
Aktuality

Úprava období a denního časového rozmezí pro lov ryb v nádrži Matylda

2. 12. 2020

Úprava období a denního časového rozmezí pro lov ryb v nádrži Matylda, revír č. 441 005 Bílina 6 pro rok 2021

(podle Opatření obecné povahy Magistrátu města Mostu)

– 1. část (východní), tj. vyhrazená zejména pro koupání a plavání: lov ryb zakázán v období od 15. května do 15. září; v době od 16. září do 14. května bude lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben, květen od 1. do 14. 5. a září od 16. do 30. 9. 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00).

– 2. část (střední), tj. vyhrazená pro vodní sporty specifikované v OOP: lov ryb v období od 1. května do 30. září povolen jen v době od 04:00 do 08:00 a od 21:00 do 24:00; v době od 1. října do 30. dubna lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00),

– 3. část (západní), tj. vyhrazená pro vodní sporty specifikované v OOP: lov ryb v období od 1. května do 30. září povolen jen v době od 04:00 do 08:00 a od 18:00 do 24:00; v době od 1. října do 30. dubna lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00).

Poznámka: obrázek s vyznačením částí nádrže (oddělení žlutými bójemi)
Aktuality

Shrnutí dosavadní situace na podrevíru Farský

Situace, která nastala na jednom z našich nejvýznamnějších revírů je velmi vážná. V současné chvíli se zdá, že vliv na revír a jeho obsádku nebude jen jednorázový, nebo krátkodobý. Vzhledem k tomu, že se šíří mnoho legend a polopravd o situaci na nádrži Farský, cítím potřebu se k tomu jako hospodář vyjádřit a to zejména z důvodu, že mylné představy některých jedinců mohou napáchat více škody než užitku. Což se začíná ukazovat hned první den kdy se o problému dozvídá širší veřejnost.

Situace na nádrži nastala během noci z 26. na 27.9., kdy během noci došlo k poklesu hladiny o cca 10 cm. Po rozednění bylo lovícím rybářem zjištěno, že se v jižní části revíru nachází větší množství mrtvých a umírajících ryb. Tato skutečnost byla oznámena vedení organizace, která na místo vyslala vedoucího RS, který informaci potvrdil. Následně bylo dovezeno vybavení pro sběr uhynulých ryb. Během dne byly uhynulé ryby sebrány. Prvotní předpoklad nedostatku kyslíku (nejčastější příčina úhynu ryb) bylo vyloučeno, jelikož na velké části nádrže byl cítit zápach uhlí a síry a voda byla zabarvena do šeda až bíla. Po obhlédnutí nádrže bylo vyloučeno, že by do nádrže něco nateklo, jelikož nádrž nemá žádný přítok a ani v terénu nejsou žádné viditelné stopy po jednorázovém vtečení čehokoliv do nádrže. Po sebrání uhynulých ryb se situace jevila stabilní i když zakalení a zápach vody přetrvával.

Vzhledem k zápachu, zakalení vody, prudkému poklesu hladiny a skutečnosti, že nádrž se nachází na území silně zasaženém hlubinnou těžbou uhlí se jako nejpravděpodobnější jeví propad nějakého důlního díla a vyplavení jeho obsahu, který obsahoval pro ryby toxické látky, nejspíše sirovodík, nebo něco podobné. Tuto otázku by měly zodpovědět rozbory, které provede ČIŽP.

Druhý den ráno (pondělí 28.9.) byl při kontrole zjištěn další ještě masivnější úhyn. Okamžitě byl zahájen odlov živých ryb a jejich přesun na jiné revíry, následně sběr uhynulých ryb. Dále byla záležitost hlášena policii, povodí, územnímu svazu, hasičům, ČIŽP. Hasiči provedli průzkum a prvotní měření vody, které nepřineslo průkazné výsledky proč k úhynu dochází, jen místy bylo vyšší PH. ČIŽP sdělil, že je schopen poslat někoho až další pracovní den a odebrat vzorky pro komplexnější rozbor. Se sběrem uhynulých ryb a odlovem živých ryb pomáhají rybářům do pozdního odpoledne dobrovolní hasiči z Jiřetína a Litvínova. Proběhl letecký průzkum lokality, aby se dalo lépe určit epicentrum problému, viz video

Třetí den, se situace na první pohled jeví lépe (v jižní části revíru), ale to je pouze tím, že vítr předešlého dne nafoukal kontaminovanou vodu do jižní části revíru a ryby se přesunuly do severní a východní části revíru, který byl předešlý den bez ryb, ale nyní se v těchto místech nachází mrtvé a přiotrávené ryby. Po kompletní obhlídce revíru bylo prvně přistoupeno k odlovu živých ryb, následně ke sběru uhynulých ryb. Celkově bylo nasbíráno už několik metráků uhynulých ryb.

Odlov ryb na takto členitém revíru je velmi náročný, nelze nádrž vypustit a ani použít sítě, jelikož je nádrž plná potopených stromů a překážek. Jedinou možností jak ještě živé ryby odlovit je když přiotrávené vyjedou na mělčiny, kde je lze odlovit pomocí keserů. Aby ryby vyjeli do mělčin je třeba kolem vody klid, pak lze provádět systematický a tichý odlov podél břehů. Absolutně nežádoucí a kontraproduktivní pro záchranu ryb jsou živelné pokusy jedinců, nebo skupin o záchranu ryb. Akorát zažene ještě živé ryby do hloubky a uvidíte je až se nafouknou a vyplavou… Což ukázala už dnešní den (29.9.), kdy velký pohyb lidí (převážně čumilů) rozplašil ryby z mělčin kolem cesty do vody v severní části revíru. Z tohoto důvodu bylo masivnější informování oddalováno, nyní prosím, neplašte ryby, ať se dají slovit.

Pomoc při odlovu živých a sběru mrtvých ryb samozřejmě vítáme, ale je třeba to řešit organizovaně a tak, aby to nebylo naopak ku škodě věci. Odlov živých ryb probíhá zpravidla v ranních a dopoledních hodinách (od 8:00 – 8:30) a sběr uhynulých ryb následně kolem poledne až odpoledne. Velké díky patří všem, kteří už pomohli.

Chápu, že pro některé z vás je tato voda srdeční záležitost, nejlepší revír a máte z toho smíšené pocity, případně si myslíte, že se dělá málo, ale věřte, že pro některé z nás, kteří se na chodu organizace podílíme to je doslova dítě, které teď umírá, dítě kterému jsme obětovali kus svého života, svých vlastních rodin a své práce, aby tam byly ryby, které teď hynou.

Pevně doufám, že se situace srovná a časem se podaří obnovit obsádku ryb, která byla velmi pestrá a zajímavá ať už co se týče druhů, tak i velikostí ryb.

S pozdravem Petru zdar Jiří Jakeš hospodář MO Most

Aktuality

23.4. Úklid Braňan, Zaječic, Pod lesíkem

V pondělí 23.4. proběhne úklid Braňan, Zaječic a Pod lesíkem v rámci dobrovolnického dne Unipetrolu. I když je to v pracovní den, bylo by dobré přiložit také ruku k dílu, když nám jiní chtějí pomoci udělat pořádek kolem našich revírů. Nutno se na akci dopředu nahlásit u Davida Daniše na tel 777 955 155