Aktuality

Shrnutí dosavadní situace na podrevíru Farský

Situace, která nastala na jednom z našich nejvýznamnějších revírů je velmi vážná. V současné chvíli se zdá, že vliv na revír a jeho obsádku nebude jen jednorázový, nebo krátkodobý. Vzhledem k tomu, že se šíří mnoho legend a polopravd o situaci na nádrži Farský, cítím potřebu se k tomu jako hospodář vyjádřit a to zejména z důvodu, že mylné představy některých jedinců mohou napáchat více škody než užitku. Což se začíná ukazovat hned první den kdy se o problému dozvídá širší veřejnost.

Situace na nádrži nastala během noci z 26. na 27.9., kdy během noci došlo k poklesu hladiny o cca 10 cm. Po rozednění bylo lovícím rybářem zjištěno, že se v jižní části revíru nachází větší množství mrtvých a umírajících ryb. Tato skutečnost byla oznámena vedení organizace, která na místo vyslala vedoucího RS, který informaci potvrdil. Následně bylo dovezeno vybavení pro sběr uhynulých ryb. Během dne byly uhynulé ryby sebrány. Prvotní předpoklad nedostatku kyslíku (nejčastější příčina úhynu ryb) bylo vyloučeno, jelikož na velké části nádrže byl cítit zápach uhlí a síry a voda byla zabarvena do šeda až bíla. Po obhlédnutí nádrže bylo vyloučeno, že by do nádrže něco nateklo, jelikož nádrž nemá žádný přítok a ani v terénu nejsou žádné viditelné stopy po jednorázovém vtečení čehokoliv do nádrže. Po sebrání uhynulých ryb se situace jevila stabilní i když zakalení a zápach vody přetrvával.

Vzhledem k zápachu, zakalení vody, prudkému poklesu hladiny a skutečnosti, že nádrž se nachází na území silně zasaženém hlubinnou těžbou uhlí se jako nejpravděpodobnější jeví propad nějakého důlního díla a vyplavení jeho obsahu, který obsahoval pro ryby toxické látky, nejspíše sirovodík, nebo něco podobné. Tuto otázku by měly zodpovědět rozbory, které provede ČIŽP.

Druhý den ráno (pondělí 28.9.) byl při kontrole zjištěn další ještě masivnější úhyn. Okamžitě byl zahájen odlov živých ryb a jejich přesun na jiné revíry, následně sběr uhynulých ryb. Dále byla záležitost hlášena policii, povodí, územnímu svazu, hasičům, ČIŽP. Hasiči provedli průzkum a prvotní měření vody, které nepřineslo průkazné výsledky proč k úhynu dochází, jen místy bylo vyšší PH. ČIŽP sdělil, že je schopen poslat někoho až další pracovní den a odebrat vzorky pro komplexnější rozbor. Se sběrem uhynulých ryb a odlovem živých ryb pomáhají rybářům do pozdního odpoledne dobrovolní hasiči z Jiřetína a Litvínova. Proběhl letecký průzkum lokality, aby se dalo lépe určit epicentrum problému, viz video

Třetí den, se situace na první pohled jeví lépe (v jižní části revíru), ale to je pouze tím, že vítr předešlého dne nafoukal kontaminovanou vodu do jižní části revíru a ryby se přesunuly do severní a východní části revíru, který byl předešlý den bez ryb, ale nyní se v těchto místech nachází mrtvé a přiotrávené ryby. Po kompletní obhlídce revíru bylo prvně přistoupeno k odlovu živých ryb, následně ke sběru uhynulých ryb. Celkově bylo nasbíráno už několik metráků uhynulých ryb.

Odlov ryb na takto členitém revíru je velmi náročný, nelze nádrž vypustit a ani použít sítě, jelikož je nádrž plná potopených stromů a překážek. Jedinou možností jak ještě živé ryby odlovit je když přiotrávené vyjedou na mělčiny, kde je lze odlovit pomocí keserů. Aby ryby vyjeli do mělčin je třeba kolem vody klid, pak lze provádět systematický a tichý odlov podél břehů. Absolutně nežádoucí a kontraproduktivní pro záchranu ryb jsou živelné pokusy jedinců, nebo skupin o záchranu ryb. Akorát zažene ještě živé ryby do hloubky a uvidíte je až se nafouknou a vyplavou… Což ukázala už dnešní den (29.9.), kdy velký pohyb lidí (převážně čumilů) rozplašil ryby z mělčin kolem cesty do vody v severní části revíru. Z tohoto důvodu bylo masivnější informování oddalováno, nyní prosím, neplašte ryby, ať se dají slovit.

Pomoc při odlovu živých a sběru mrtvých ryb samozřejmě vítáme, ale je třeba to řešit organizovaně a tak, aby to nebylo naopak ku škodě věci. Odlov živých ryb probíhá zpravidla v ranních a dopoledních hodinách (od 8:00 – 8:30) a sběr uhynulých ryb následně kolem poledne až odpoledne. Velké díky patří všem, kteří už pomohli.

Chápu, že pro některé z vás je tato voda srdeční záležitost, nejlepší revír a máte z toho smíšené pocity, případně si myslíte, že se dělá málo, ale věřte, že pro některé z nás, kteří se na chodu organizace podílíme to je doslova dítě, které teď umírá, dítě kterému jsme obětovali kus svého života, svých vlastních rodin a své práce, aby tam byly ryby, které teď hynou.

Pevně doufám, že se situace srovná a časem se podaří obnovit obsádku ryb, která byla velmi pestrá a zajímavá ať už co se týče druhů, tak i velikostí ryb.

S pozdravem Petru zdar Jiří Jakeš hospodář MO Most

Sdílej článek

Permalink: