Aktuality

Hledáme správce kempu Vadkovice

2. 8. 2021

ČRS, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, 434 01 Most, IČ: 00482722 vyhlašuje výběrové řízení na správce kempu MO ve Vadkovicích.

Hledáme šikovného a spolehlivého celoročního správce s ubytováním v rekreačním zařízení MO ve Vadkovicích. Nástup: od 1.11.2021

Náplň práce:
technická správa rekreačního zařízení
údržba zeleně v rekreačním zařízení
drobná údržba v areálu kempu
úklid sociálního zařízení
administrativa spojená s ubytováním nájemníků a vybíráním poplatků za služby (hmotná odpovědnost)
zajišťování svozu komunálních odpadů a kalů

Požadujeme
věk min. 18 let, čistý trestní rejstřík
řidičský průkaz skupiny B
průkaz obsluhy křovinořezu (možno doškolit)
spolehlivost, zodpovědnost (finanční prostředky)
ochotu pracovat
zručnost, pečlivost
dobrá pracovní morálka
slušné a důstojné vystupování a reprezentace ČRS MO Most

Nabízíme
dohoda o provedení práce nebo na ŽL
mzda 9.900,-Kč měsíčně
ubytování v kempu
férové jednání
spolehlivost

Přihláška zájemce na pozici správce rekreačního zařízení MO musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
telefon, e-mail
datum a podpis.

K přihlášce musí být přiloženy následující doklady:
Stručný životopis 
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
     1. poštou na adresu Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, 43401 Most, IČ: 00482722, nebo emailem na adresu rybari.most@seznam.cz, nejpozději do 13.09.2021 do 15:00 hod.
     2. osobně na sekretariát Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Most, Budovatelů 2931, Most, IČ: 00482722, nejpozději do 13.09.2021 do 15:00 hod.

Aktuality

Pravidla výdeje povolenek

Vážení rybáři,

na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020; klíčové jsou:

1. Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.

2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).

3. Je nutné řídit frontu čekajících členů, a to jak uvnitř, tak před výdejnou. Viditelně vyznačte prostor pro čekání, ideální je umístění značek pro minimální rozestupy mezi členy (minimální rozestupy 2 metry).

4. Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení,

5. Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

6. Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

7. Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Děkujeme všem členům za důsledné dodržování pravidel!

Výbor ČRS z.s., MO MostCelý příspěvek | Rubrika:Aktuality

Úprava období a denního časového rozmezí pro lov ryb v nádrži Matylda

2. 12. 2020

Úprava období a denního časového rozmezí pro lov ryb v nádrži Matylda, revír č. 441 005 Bílina 6 pro rok 2021

(podle Opatření obecné povahy Magistrátu města Mostu)

– 1. část (východní), tj. vyhrazená zejména pro koupání a plavání: lov ryb zakázán v období od 15. května do 15. září; v době od 16. září do 14. května bude lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben, květen od 1. do 14. 5. a září od 16. do 30. 9. 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00).

– 2. část (střední), tj. vyhrazená pro vodní sporty specifikované v OOP: lov ryb v období od 1. května do 30. září povolen jen v době od 04:00 do 08:00 a od 21:00 do 24:00; v době od 1. října do 30. dubna lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00),

– 3. část (západní), tj. vyhrazená pro vodní sporty specifikované v OOP: lov ryb v období od 1. května do 30. září povolen jen v době od 04:00 do 08:00 a od 18:00 do 24:00; v době od 1. října do 30. dubna lov ryb dle vyhlášky k zákonu o rybářství (duben 04:00-24:00 a říjen až březen 05:00-22:00).

Poznámka: obrázek s vyznačením částí nádrže (oddělení žlutými bójemi)